วิดีโอ

09/08/2017

สวนหย่อมสุขใจ "ความสุขกินได้" ผลงานศูนย์เรียนรู้ชีวิตเพื่อเด็กและครอบครัวสหทัยมูลนิธิภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ โครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการแ

14/09/2012

"บ้านเรา สถานสงเคราะห์เป็นสถานสงเคราะห์ใหญ่ พี่เลี้ยงหนึ่งต้องดูแลเด็กสิบคน แล้วหนึ่งคนจะต้องมาแบ่งปันให้ลูกสิบคนเนี่ย แค่เวลาจะป้อนนมก็ไ

Facebook สหทัยมูลนิธิ